Nhẫn kim cương

Nhẫn đôi  kim cương biểu tượng cho tình yên  vĩnh cửu.

Bài viết này được đăng tải lúc .

Bình luận

Để lại bình luận